Create a Customized Prohlášení o autorství na míru

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

.

Prohlášení o autorství

Jedná se o prohlášení o autorství k
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Autor:
Add Comment
Cancel
Jméno
, bytem:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Pro účely tohoto prohlášení se autorským dílem rozumí počítačový program s názvem
, jehož základní funkce nebo části jsou:
.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Autor prohlašuje:
Add Comment
Cancel
Já, _____, bytem _____, prohlašuji, že jsem autor autorského díla.
Add Comment
Cancel
Mým tvůrčím příspěvkem na autorském díle je
.
Add Comment
Cancel
Potvrzuji, že
, datum narození
, bytem
, je oprávněn ke změnám programu (autorského díla).
Add Comment
Cancel
Panu _____, datum narození _____, bytem _____ , jsem udělil souhlas s postoupením výkonu majetkových autorských práv k programu (autorskému dílu)
Add Comment
Cancel
Autorské dílo jsem tvořil ke splnění svých povinností ve smyslu § 58 autorského zákona a nesjednal jsem žádná ujednání, která jsou odchylná od ustanovení § 58 autorského zákona, vyjma ujednání o tom, že nemám nárok na dodatečnou odměnu podle § 58 odst. 6 autorského zákona.
Add Comment
Cancel
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
Toto prohlášení činím pro účely postoupení výkonu majetkových autorských práv k programu (autorskému dílu).
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.